Aanbeveling Stichting KeuningsHof https://keuningshof.nl/?p=957

Geplaatst op 30-11-2014 door:     |     Categorie: Nieuws, Stichtingnieuws

Stichting KeuningsHof  zet zich in voor de verspreiding van het evangelie en ondersteunt diverse hulpprojecten. Het publiceren van het boek van Paul J.M. van Teeffelen, De verborgenheid van de Tent der Samenkomst, past binnen deze doelstelling.  Het boek is verkrijgbaar bij de stichting Christenen voor Israël, prijs € 14,95 (excl. Porto). Het boek ligt ook ter inzage op de boekentafel van de KeuningsHof.

De volledige opbrengst is voor de Holocaust- en terreurslachtoffers van Israël. http://christenenvoorisrael.nl/product/de-verborgenheid-van-de-tent-der-samenkomst-2/

Aanbeveling van de redactie Stichting  KeuningsHof

‘Er zijn talloze goede christelijke boeken. Het punt is of er een boek uitspringt.  De snelle, bedreigende ontwikkelingen in  de wereld volgen zich in snel tempo op.  Israël en Jeruzalem die wereldwijd in het nieuws zijn. Het conflict over de Heilige plaats de Tempelberg. De schepping houdt zijn adem in van wat gaat komen. Mensen voelen zich bedreigd en angstig.  Er is hoop. Christenen leven vanuit een hoopvolle verwachting van hun Messias die herstel zal brengen aan een wereld in nood. De recente verschijningen van de bloedrode manen in het sabbats- en jubeljaar (2014/2015) op Hoogtijden des Heren, onderstreept nog eens dat de wederkomst van Yeshua binnen korte tijd aanstaande is. Die wederkomst zal de afzondering van de Philadelphia-gemeente en van Israël betekenen. Immers, de Philadelphia-gemeente (Openbaring 3:7 e.v.) is de enige gemeente, die uit de ure der verzoeking (Grote Verdrukking) wordt bewaard, terwijl de vrouw Israël gedurende de Grote Verdrukking eveneens wordt afgezonderd (Openbaring 12:6,14). Voor het eeuwig leven van gelovigen en zoekenden is het van doorslaggevend belang dat snel kennis wordt genomen van ‘De verborgenheid van de tent der samenkomst’. In dit 17e boek van de auteur wordt op grond van de bijbel en verschijningen van Yeshua getuigenis gegeven van Gods liefde en genade, speciaal voor het laatst der tijden, teneinde nog velen inzicht te geven. Vandaar dat wij dit buitengewone boek met enthousiasme aanbevelen. ‘

https://keuningshof.nl/?p=957