Nieuwsflits maart en april 2022

Geplaatst op 10-05-2022 door:     |     Categorie: Keuningshof Nieuws

Via onderstaande link kun je de nieuwsflits van maart en april 2022 bekijken om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen op onze boerderij.

Nieuwsflits-maart-en-april-2022

Veel lees en kijk plezier!

Volg je onze facebook pagina ook?

Keuningshof Planning het jaar rond 2022

Geplaatst op 07-04-2022 door:     |     Categorie: Keuningshof Nieuws

2022

Januari
Sneeuwpop maken / (Appel)taartbakken/ Timmeren/ Bladerdeeghapjes/ Dieren vertroetelen / Beautymiddag meiden

Februari
Taart of Pizza bakken/ Ontdekken met metaaldetector/ Timmeren/ Lavalamp knutselen

Maart
Pindaslingers maken/ knutselen/ (fruittaart)bakken/ Uitje Doolhof Bakkeveen

April
HappyStones / Paaseieren verven en zoeken/ Kruisiging Jezus / Bladerdeeghapjes/ Koningsspelen

Mei

Mei vakantie / Naar het bos/ Donderherdenking en Bevrijdingsdag/ kleien / cupcakes en taarten bakken / Blotevoetenpad (bij mooi weer)
Vlaggenroof/ Hemelvaartsdag en bijbels verhaal/ Strandheem festival

Juni
Pinksteren + bijbels verhaal/ Sport en Spel / Pannenkoeken bakken / Doolhof Bakkeveen / knutselen schelpen en verf

Juli
Zomer vakantie midweken/ Waterspelletjes bij warm weer / Metaal detector/ Naturij / Pizza maken/ Knutselen met zoutdeeg

Augustus
Maisdoolhof / knutselen/ Waterspelletjes/ Kleien, schilderen en houtbewerking

September
(koekjes) bakken en versieren/ dieren verwennen / basketballen

Oktober
Keuze middag: Beauty middag of houtbewerken of boerderij middag / Bijbels Ark van Noach / Kinderboerderij bezoeken / Creatief met kralen

November
Spinnenwebben met kastanjes/ Dieren vertroetelen/ St. Maarten / Naar het Bos herfst ruiken, ervaren, zien en voelen / film avond + popcorn

December
Kerstkoekjes bakken / Kerstkindje Jezus / kerstlichtjes/ Bordspellen / Oud en nieuw

Note:
Er kan van deze planning worden afgeweken omdat de groep eigen inbreng heeft, voortkomend uit groepsoverleg.


Nachamu Nachamu Ami voor Oekraine

Geplaatst op 08-03-2022 door:     |     Categorie: Nieuws

Nachamu Nachamu Ami voor Oekraine

KeuningsHof zet zich ook graag in voor goede doelen.
Wij hebben op ons erf een verzamelplek voor Nachamu Nachamu Ami.
Heeft u zaken over voor Israel of Oekraine dan kunt u het brengen naar kledingdepot KeuningsHof De Wilp, te breiken op: 0594-642901

OPROEP voor gebed, meer sorteerders & hulpgoederen voor de Joodse gemeenschap in Oekraïne

Oekraïne
Nachamu Nachamu Ami houdt nauwlettend de situatie in Oekraïne in de gaten en bereidt zich voor om nog meer hulpgoederen te sturen naar de grensgebieden. Het eerste transport is inmiddels in Polen (grens Oekraïne) gearriveerd. Het volgende transport gaat deze week ook richting Polen. We brachten daar dekbedden, matrassen, kindertasjes met speelgoed, gebreide warme kleding, dekens en levensmiddelen. gebed:
Natuurlijk bidden we om Gods nabijheid en troost voor de slachtoffers en voor de Joodse gemeenschappen in Oekraïne en Rusland. Daarnaast vragen we gebed:
• om Gods leiding en wijsheid voor nu en de tijd die komen gaat;
• dat er voldoende sorteerders zich aanmelden;
• dat men ruimhartig hulpgoederen schenkt.

hulpgoederen
Wat is er met name nodig? Incontinentiemateriaal, luiers, dekbedden en warme/goede (kinder)kleding.
Ook giften voor voedselpakketten en transport zijn van harte welkom. Het volgende transport is al op 11-3-2022

Steunen middels een gift
U kunt ook een gift over maken o.v.v. Voedselactie Oekraïne op rekeningnummer NL67RABO0309362792

Meer informatie op de website: Nachamu

Nieuwsflits februari 2022

Geplaatst op 08-03-2022 door:     |     Categorie: Keuningshof Nieuws

Door middel van ons nieuwsbrief brengen we je graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op onze zorgboederij.
Lees ‘m nu
Nieuwsflits Februari

Zorgboerderijen – Waardevolle en kwalitatief hoogwaardige zorg

Geplaatst op 09-03-2018 door:     |     Categorie: Nieuws

Mooi nieuws uit de publicatie ‘Kennis over zorgboerderijen’:

Zorgboerderijen beschikken over waardevolle kwaliteiten zoals een zinvol aanbod aan activiteiten en sociale contacten en steun. Deze en meer resultaten en aanbevelingen voor de toekomst staan in de nieuwe publicatie ‘Kennis over zorgboerderijen’. ZonMw publiceert dit digitale rapport ter afsluiting van het programma Landbouw en zorg 2011 – 2017.

Grote impuls aan zorglandbouw
Een belangrijke conclusie die de onderzoekers trekken, is dat dit relatief kleine programma een grote impuls aan de zorglandbouw heeft gegeven. De positie van zorgboerderijen binnen het zorglandschap is versterkt – zorgboerderijen staan niet meer apart, maar worden als een onderdeel van het brede ‘zorglandschap’ beschouwd.

Aansprekende resultaten
Het gedrag van jeugdigen die naar een zorgboerderij gaan, verbetert duidelijk: Bijna 90 procent van de ouders van deze jeugdigen zien hun kind gelukkiger worden, en merken op dat hun kind beter met leeftijdsgenoten omgaat.

Aan mensen met dementie geeft een zorgboerderij het gevoel weer ergens bij te horen. Door de activiteiten die zij uitvoeren, hebben zij de ervaring (vrijwilligers)werk uit te voeren.

Bij mensen met een verstandelijke beperking valt op dat zij op een zorgboerderij rustiger worden, en dat zij hun werk op de boerderij waarderen.
Ook voor mensen met een psychiatrische achtergrond hebben zorgboerderijen positieve effecten.

Mensgerichte zorgboeren
Zorgboerderijen vallen onder andere op door hun innovatiekracht. Zorgboeren worden getypeerd als ‘mensgerichte’ ondernemers die goed kunnen improviseren en ondernemen. ‘Ze gaan gewoon aan de slag’. Vaak meer dan de gemiddelde zorg- of welzijnsinstelling werkt een zorgboerderij vraaggericht. Schotten tussen wonen, opvang, werk, onderwijs en welzijn doorbreken zorgboeren bijna automatisch, of stellen ze op zijn minst ter discussie.

Verklarende factoren
Wat zijn nog meer verklarende factoren voor de aansprekende resultaten? De onderzoekers noemen onder andere de huislijke, groene omgeving en het innovatieve karakter van zorgboerderijen. De Nederlandse zorglandbouw krijgt ook internationaal veel belangstelling – de Nederlandse zorgboerderij is inmiddels een exportproduct.

Bron: www.loc.nl

Keuningshof het jaar rond 2018

Geplaatst op 08-01-2018 door:     |     Categorie: Nieuws

Beste lezer,

Elk jaar maken wij inzichtelijk wat u dit jaar kunt verwachten. Dit laten wij zien via “KeuningsHof het jaar rond”.
In onderstaande link kunt u ons programma “KeuningsHof het jaar rond 2018” vinden.  Dit programma is gemaakt voor logeren van vrijdag tot zondag én voor de dagbesteding op zaterdag.

Keuningshof – Het jaar rond 2018

Vriendelijke groet,

Team KeuningsHof

Heeft u nog gebruikte kleding of knuffels?

Geplaatst op 04-10-2016 door:     |     Categorie: Keuningshof Nieuws

Wie nog schone gebruikte kleding heeft kan het brengen naar onze boerderij. A.s. maandag komt er weer een vrachtauto het depot  legen voor transport naar Nachamu  Nachamu Ami in Renswoude. Het wordt hier door een team enthousiaste mensen gesorteerd en klaargemaakt voor de uiteindelijke verscheping naar Israël. Kleding en knuffels heel erg welkom. Al die lieve mensen die al gebracht hebben hartelijke dank voor de weer blije gezichten die het mogen ontvangen. Hartelijke groet en tot ziens op de KeuningsHof!Resized-0059

Gezellige zomer midweken op en rond de boerderij

Geplaatst op 01-09-2016 door:     |     Categorie: Keuningshof Nieuws, Nieuws

De Midweken in de vakanties zijn vol van activiteiten en gezelligheid.

Op en rond  de boerderij is van alles te doen, van verveling is geen sprake. Op één van die warme zomerdagen is  een uitje naar het  Ronostrand aanlokkelijk.  Misschien heeft u ons wel zien rijden. een huifkar in het paars groen. Kan niet missen! De paars groene huifkar is op die momenten een wagen vol gezelligheid.  Op het Ronostrand word er  gezwommen, in het zand gespeeld, gevoetbald en gevolleybald. We hebben genoten van het heerlijke weer en de gezelligheid. Geniet u met ons mee van de prachtige tafereeltjes…,,

 

Inspirerend boek van Paul van Teeffelen

Geplaatst op 16-09-2015 door:     |     Categorie: Nieuws, Stichtingnieuws

Uitzonderlijk en inspirerend boek van Paul J.M. van Teeffelen.
De verborgenheid van de tent van samenkomst.
De opbrengst van dit boek wordt voor het grootste deel aangewend voor Gods (gewonde) oogappel Israël voor de holocaust en terreurslachtoffers. Deut.32:10, Klaagl. 2:18 en Zach. 2:8). Dit in samenwerking met Christenen voor Israël en de KeuningsHof.

Vanaf de grondlegging van de wereld heeft God het plan om  bij de mens te wonen.. Laat u inspireren en uw toekomstverwachting groeien..

Er zijn talloze goede christelijke boeken. Het punt is of er een boek uitspringt.  De recente verschijningen van de bloedrode manen in het sabbats- en jubeljaar (2014/2015) op Hoogtijden des Heren, onderstreept nog eens dat de wederkomst van Yeshua binnen korte tijd aanstaande is. Die wederkomst zal de afzondering van de Philadelphia-gemeente en van Israël betekenen. Immers, de Philadelphia-gemeente(Openbaring 3:7 e.v.) is de enige gemeente, die uit de ure der verzoeking (Grote Verdrukking) wordt bewaard, terwijl de vrouw Israël gedurende de Grote Verdrukking eveneens wordt afgezonderd (Openbaring 12:6,14). Voor het eeuwig leven van gelovigen en zoekenden is het van doorslaggevend belang dat snel kennis wordt genomen van ‘De verborgenheid van de tent der samenkomst’. In dit 17e boek van de auteur wordt op grond van de bijbel en verschijningen van Yeshua getuigenis gegeven van Gods liefde en genade, speciaal voor het laatst der tijden, teneinde nog velen inzicht te geven. Vandaar dat wij dit buitengewone boek met enthousiasme aanbevelen.

het boek is verkrijgbaar bij de stichting Christenen voor Israël, prijs € 14,95 (excl. Porto). Het boek ligt ook ter inzage op de boekentafel van de Keuningshof. De volledige opbrengst is voor de Holocaust- en terreurslachtoffers van Israël. http://christenenvoorisrael.nl/product/de-verborgenheid-van-de-tent-der-samenkomst-2/

https://keuningshof.nl/?p=957

De finale is begonnen door Ds Poot

Geplaatst op 05-12-2014 door:     |     Categorie: Nieuws, Stichtingnieuws

Het geheim van Israël 18 – De Finale is begonnen

Foto: Caspis/CC Flickr

 

We naderen de afronding of beter gezegd de ontknoping van de heilsgeschiedenis. Het evangelie van het Koninkrijk is bekend gemaakt onder alle volken en de naam van God is bekend gemaakt tot in alle uithoeken van de aarde. Honderden miljoenen mensen zijn gered door het geloof in Jezus Christus. En nu, in onze dagen, is het evangelie begonnen aan haar laatste reis, de thuisreis naar de plaats waar het evangelie tweeduizend jaar geleden vertrokken is, Jeruzalem. En we merken het ook: Het schemert in het Avondland, Europa. Moreel en geestelijk is de duisternis aangebroken.

Ondertussen woedt er een strijd in de hemelse gewesten. De overste van de wereld is overwonnen en de duivel is als een bliksem uit de hemel geworpen met alle gevallen engelen en hij doet wat hij kan. Hij weet dat de voltooiing van de heilsgeschiedenis zal plaats vinden op de navel van de aarde. Daar is het ooit begonnen en dat zal het centrum zijn van het herstel van alle dingen.

Hij heeft geprobeerd ervoor te zorgen dat God in elk geval zonder zijn volk zal aankomen in de finale van de geschiedenis. Meer dan zes miljoen Joden zijn met een weergaloze wreedheid vermoord. Er is een verdrukking over Israël gegaan die zijn weerga in de geschiedenis niet heeft gekend. Maar het antwoord van God was de stichting van eigen onafhankelijke staat voor zijn volk. Nog geen drie jaar na Auschwitz wappert een Joodse vlag op de knesset in Jeruzalem.

Ik moet hierbij altijd denken aan dat indrukwekkende hoofdstuk van de profeet Ezechiël. Hoofdstuk 37 begint met het dal van de dorre doodsbeenderen: botten en schedels, een grote vallei vol knekels met als onderschrift: Onze hoop is vervlogen. Het is met ons gedaan. En dan na de aanblik van de intense vernietiging van het volk van God, gelijk daarop, in hetzelfde hoofdstuk, de opstanding van Israël en zelfs de terugkeer van de stammen van Jozef, zolang verdwenen en verborgen.

En nu is de strijd om Jeruzalem begonnen. Als Israël niet vernietigd kan worden, dan kan misschien de plaats waar alles zal gebeuren, door de duisternis worden bezet. De vorst van de duisternis zet alle krachten die hij kan verzamelen in om Sion aan de autoriteit van God te onttrekken.

De wereld roept luidkeels en met verontwaardiging over bezetten gebieden en over Oost-Jeruzalem. Maar waar het werkelijk omgaat is de Olijfberg en de berg Moria, het erfdeel van de Heere, de schoonste van al zijn woningen. Het gaat om de bergen van Israël waar de Zoon van David zijn kudde zal weiden.

Het lijkt erop dat Zacharia 12 is aangebroken: Jeruzalem die door alle volken als een beker sterke drank aan de lippen gezet wordt, de grote macabere en absurde optocht van de natiën in de richting van Sion. Niet alleen ISIS, niet alleen Iran, niet alleen de hele moslimwereld, maar ook Europa en ook de Derde wereld valt over Jeruzalem als de plaats waar God eeuwig wonen zal in het midden van zijn volk (Ezechiël 43:7).

En ondertussen is de Messias bezig zijn andere drie taken op zich te nemen (Jesaja 49). Het is nog niet volkomen, maar het is gaande: Het oordeel over de volken die hun vinger hebben uitgestoken naar de oogappel van God (1), de inzameling van alle stammen van Israël (2) en het beloofde herstel van het land en de stad.

De grote vraag voor ons is: Hoe zal de kerk zich tijdens deze ontwikkelingen gedragen?

Ds. Henk Poot

Ds. Henk Poot is als Israëlpredikant verbonden aan stichting Christenen voor Israël. Hij schrijft artikelen, columns en boeken met betrekking tot Israël en de Bijbel en spreekt namens Christenen voor Israël op diverse lezingen, seminars, Bijbelstudies en tijdens kerkdiensten door het hele land.