Een nieuwe nieuwsbrief!

Geplaatst op 18-11-2022 door:     |     Categorie: Keuningshof Nieuws

Lees hier de nieuwe bomvolle nieuwsbrief!

Nieuwsbrief augustus 2022

Geplaatst op 05-09-2022 door:     |     Categorie: Nieuws

Veel leesplezier bij weer een nieuwe nieuwsbrief!

Nieuwsbrief augustus 2022

Nieuwsbrief juni 2022

Geplaatst op 19-07-2022 door:     |     Categorie: Keuningshof Nieuws

Ook deze maand weer een zonnige nieuwsbrief, over wat er hier te beleven is op de boerderij.

Veel leesplezier.

Nieuwsbrief juni 2022

Nieuwsbrief mei 2022

Geplaatst op 31-05-2022 door:     |     Categorie: Nieuws

Onze nieuwsbrief van de maand mei is er!

nieuwsflits-over-mei-2022 

Veel lees en kijk plezier!

Volg je onze facebook pagina ook?

Nieuwsflits maart en april 2022

Geplaatst op 10-05-2022 door:     |     Categorie: Keuningshof Nieuws

Via onderstaande link kun je de nieuwsflits van maart en april 2022 bekijken om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen op onze boerderij.

Nieuwsflits-maart-en-april-2022

Veel lees en kijk plezier!

Volg je onze facebook pagina ook?

Keuningshof Planning het jaar rond 2022

Geplaatst op 07-04-2022 door:     |     Categorie: Keuningshof Nieuws

2022

Januari
Sneeuwpop maken / (Appel)taartbakken/ Timmeren/ Bladerdeeghapjes/ Dieren vertroetelen / Beautymiddag meiden

Februari
Taart of Pizza bakken/ Ontdekken met metaaldetector/ Timmeren/ Lavalamp knutselen

Maart
Pindaslingers maken/ knutselen/ (fruittaart)bakken/ Uitje Doolhof Bakkeveen

April
HappyStones / Paaseieren verven en zoeken/ Kruisiging Jezus / Bladerdeeghapjes/ Koningsspelen

Mei

Mei vakantie / Naar het bos/ Donderherdenking en Bevrijdingsdag/ kleien / cupcakes en taarten bakken / Blotevoetenpad (bij mooi weer)
Vlaggenroof/ Hemelvaartsdag en bijbels verhaal/ Strandheem festival

Juni
Pinksteren + bijbels verhaal/ Sport en Spel / Pannenkoeken bakken / Doolhof Bakkeveen / knutselen schelpen en verf

Juli
Zomer vakantie midweken/ Waterspelletjes bij warm weer / Metaal detector/ Naturij / Pizza maken/ Knutselen met zoutdeeg

Augustus
Maisdoolhof / knutselen/ Waterspelletjes/ Kleien, schilderen en houtbewerking

September
(koekjes) bakken en versieren/ dieren verwennen / basketballen

Oktober
Keuze middag: Beauty middag of houtbewerken of boerderij middag / Bijbels Ark van Noach / Kinderboerderij bezoeken / Creatief met kralen

November
Spinnenwebben met kastanjes/ Dieren vertroetelen/ St. Maarten / Naar het Bos herfst ruiken, ervaren, zien en voelen / film avond + popcorn

December
Kerstkoekjes bakken / Kerstkindje Jezus / kerstlichtjes/ Bordspellen / Oud en nieuw

Note:
Er kan van deze planning worden afgeweken omdat de groep eigen inbreng heeft, voortkomend uit groepsoverleg.


Nachamu Nachamu Ami voor Oekraine

Geplaatst op 08-03-2022 door:     |     Categorie: Nieuws

Nachamu Nachamu Ami voor Oekraine

KeuningsHof zet zich ook graag in voor goede doelen.
Wij hebben op ons erf een verzamelplek voor Nachamu Nachamu Ami.
Heeft u zaken over voor Israel of Oekraine dan kunt u het brengen naar kledingdepot KeuningsHof De Wilp, te breiken op: 0594-642901

OPROEP voor gebed, meer sorteerders & hulpgoederen voor de Joodse gemeenschap in Oekraïne

Oekraïne
Nachamu Nachamu Ami houdt nauwlettend de situatie in Oekraïne in de gaten en bereidt zich voor om nog meer hulpgoederen te sturen naar de grensgebieden. Het eerste transport is inmiddels in Polen (grens Oekraïne) gearriveerd. Het volgende transport gaat deze week ook richting Polen. We brachten daar dekbedden, matrassen, kindertasjes met speelgoed, gebreide warme kleding, dekens en levensmiddelen. gebed:
Natuurlijk bidden we om Gods nabijheid en troost voor de slachtoffers en voor de Joodse gemeenschappen in Oekraïne en Rusland. Daarnaast vragen we gebed:
• om Gods leiding en wijsheid voor nu en de tijd die komen gaat;
• dat er voldoende sorteerders zich aanmelden;
• dat men ruimhartig hulpgoederen schenkt.

hulpgoederen
Wat is er met name nodig? Incontinentiemateriaal, luiers, dekbedden en warme/goede (kinder)kleding.
Ook giften voor voedselpakketten en transport zijn van harte welkom. Het volgende transport is al op 11-3-2022

Steunen middels een gift
U kunt ook een gift over maken o.v.v. Voedselactie Oekraïne op rekeningnummer NL67RABO0309362792

Meer informatie op de website: Nachamu

Nieuwsflits februari 2022

Geplaatst op 08-03-2022 door:     |     Categorie: Keuningshof Nieuws

Door middel van ons nieuwsbrief brengen we je graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op onze zorgboederij.
Lees ‘m nu
Nieuwsflits Februari

Zorgboerderijen – Waardevolle en kwalitatief hoogwaardige zorg

Geplaatst op 09-03-2018 door:     |     Categorie: Nieuws

Mooi nieuws uit de publicatie ‘Kennis over zorgboerderijen’:

Zorgboerderijen beschikken over waardevolle kwaliteiten zoals een zinvol aanbod aan activiteiten en sociale contacten en steun. Deze en meer resultaten en aanbevelingen voor de toekomst staan in de nieuwe publicatie ‘Kennis over zorgboerderijen’. ZonMw publiceert dit digitale rapport ter afsluiting van het programma Landbouw en zorg 2011 – 2017.

Grote impuls aan zorglandbouw
Een belangrijke conclusie die de onderzoekers trekken, is dat dit relatief kleine programma een grote impuls aan de zorglandbouw heeft gegeven. De positie van zorgboerderijen binnen het zorglandschap is versterkt – zorgboerderijen staan niet meer apart, maar worden als een onderdeel van het brede ‘zorglandschap’ beschouwd.

Aansprekende resultaten
Het gedrag van jeugdigen die naar een zorgboerderij gaan, verbetert duidelijk: Bijna 90 procent van de ouders van deze jeugdigen zien hun kind gelukkiger worden, en merken op dat hun kind beter met leeftijdsgenoten omgaat.

Aan mensen met dementie geeft een zorgboerderij het gevoel weer ergens bij te horen. Door de activiteiten die zij uitvoeren, hebben zij de ervaring (vrijwilligers)werk uit te voeren.

Bij mensen met een verstandelijke beperking valt op dat zij op een zorgboerderij rustiger worden, en dat zij hun werk op de boerderij waarderen.
Ook voor mensen met een psychiatrische achtergrond hebben zorgboerderijen positieve effecten.

Mensgerichte zorgboeren
Zorgboerderijen vallen onder andere op door hun innovatiekracht. Zorgboeren worden getypeerd als ‘mensgerichte’ ondernemers die goed kunnen improviseren en ondernemen. ‘Ze gaan gewoon aan de slag’. Vaak meer dan de gemiddelde zorg- of welzijnsinstelling werkt een zorgboerderij vraaggericht. Schotten tussen wonen, opvang, werk, onderwijs en welzijn doorbreken zorgboeren bijna automatisch, of stellen ze op zijn minst ter discussie.

Verklarende factoren
Wat zijn nog meer verklarende factoren voor de aansprekende resultaten? De onderzoekers noemen onder andere de huislijke, groene omgeving en het innovatieve karakter van zorgboerderijen. De Nederlandse zorglandbouw krijgt ook internationaal veel belangstelling – de Nederlandse zorgboerderij is inmiddels een exportproduct.

Bron: www.loc.nl

Keuningshof het jaar rond 2018

Geplaatst op 08-01-2018 door:     |     Categorie: Nieuws

Beste lezer,

Elk jaar maken wij inzichtelijk wat u dit jaar kunt verwachten. Dit laten wij zien via “KeuningsHof het jaar rond”.
In onderstaande link kunt u ons programma “KeuningsHof het jaar rond 2018” vinden.  Dit programma is gemaakt voor logeren van vrijdag tot zondag én voor de dagbesteding op zaterdag.

Keuningshof – Het jaar rond 2018

Vriendelijke groet,

Team KeuningsHof