Zorgboerderijen – Waardevolle en kwalitatief hoogwaardige zorg

Geplaatst op 09-03-2018 door:     |     Categorie: Nieuws

Mooi nieuws uit de publicatie ‘Kennis over zorgboerderijen’:

Zorgboerderijen beschikken over waardevolle kwaliteiten zoals een zinvol aanbod aan activiteiten en sociale contacten en steun. Deze en meer resultaten en aanbevelingen voor de toekomst staan in de nieuwe publicatie ‘Kennis over zorgboerderijen’. ZonMw publiceert dit digitale rapport ter afsluiting van het programma Landbouw en zorg 2011 – 2017.

Grote impuls aan zorglandbouw
Een belangrijke conclusie die de onderzoekers trekken, is dat dit relatief kleine programma een grote impuls aan de zorglandbouw heeft gegeven. De positie van zorgboerderijen binnen het zorglandschap is versterkt – zorgboerderijen staan niet meer apart, maar worden als een onderdeel van het brede ‘zorglandschap’ beschouwd.

Aansprekende resultaten
Het gedrag van jeugdigen die naar een zorgboerderij gaan, verbetert duidelijk: Bijna 90 procent van de ouders van deze jeugdigen zien hun kind gelukkiger worden, en merken op dat hun kind beter met leeftijdsgenoten omgaat.

Aan mensen met dementie geeft een zorgboerderij het gevoel weer ergens bij te horen. Door de activiteiten die zij uitvoeren, hebben zij de ervaring (vrijwilligers)werk uit te voeren.

Bij mensen met een verstandelijke beperking valt op dat zij op een zorgboerderij rustiger worden, en dat zij hun werk op de boerderij waarderen.
Ook voor mensen met een psychiatrische achtergrond hebben zorgboerderijen positieve effecten.

Mensgerichte zorgboeren
Zorgboerderijen vallen onder andere op door hun innovatiekracht. Zorgboeren worden getypeerd als ‘mensgerichte’ ondernemers die goed kunnen improviseren en ondernemen. ‘Ze gaan gewoon aan de slag’. Vaak meer dan de gemiddelde zorg- of welzijnsinstelling werkt een zorgboerderij vraaggericht. Schotten tussen wonen, opvang, werk, onderwijs en welzijn doorbreken zorgboeren bijna automatisch, of stellen ze op zijn minst ter discussie.

Verklarende factoren
Wat zijn nog meer verklarende factoren voor de aansprekende resultaten? De onderzoekers noemen onder andere de huislijke, groene omgeving en het innovatieve karakter van zorgboerderijen. De Nederlandse zorglandbouw krijgt ook internationaal veel belangstelling – de Nederlandse zorgboerderij is inmiddels een exportproduct.

Bron: www.loc.nl

Keuningshof het jaar rond 2018

Geplaatst op 08-01-2018 door:     |     Categorie: Nieuws

Beste lezer,

Elk jaar maken wij inzichtelijk wat u dit jaar kunt verwachten. Dit laten wij zien via “KeuningsHof het jaar rond”.
In onderstaande link kunt u ons programma “KeuningsHof het jaar rond 2018” vinden.  Dit programma is gemaakt voor logeren van vrijdag tot zondag én voor de dagbesteding op zaterdag.

Keuningshof – Het jaar rond 2018

Vriendelijke groet,

Team KeuningsHof

Heeft u nog gebruikte kleding of knuffels?

Geplaatst op 04-10-2016 door:     |     Categorie: Keuningshof Nieuws

Wie nog schone gebruikte kleding heeft kan het brengen naar onze boerderij. A.s. maandag komt er weer een vrachtauto het depot  legen voor transport naar Nachamu  Nachamu Ami in Renswoude. Het wordt hier door een team enthousiaste mensen gesorteerd en klaargemaakt voor de uiteindelijke verscheping naar Israël. Kleding en knuffels heel erg welkom. Al die lieve mensen die al gebracht hebben hartelijke dank voor de weer blije gezichten die het mogen ontvangen. Hartelijke groet en tot ziens op de KeuningsHof!Resized-0059

Gezellige zomer midweken op en rond de boerderij

Geplaatst op 01-09-2016 door:     |     Categorie: Keuningshof Nieuws, Nieuws

De Midweken in de vakanties zijn vol van activiteiten en gezelligheid.

Op en rond  de boerderij is van alles te doen, van verveling is geen sprake. Op één van die warme zomerdagen is  een uitje naar het  Ronostrand aanlokkelijk.  Misschien heeft u ons wel zien rijden. een huifkar in het paars groen. Kan niet missen! De paars groene huifkar is op die momenten een wagen vol gezelligheid.  Op het Ronostrand word er  gezwommen, in het zand gespeeld, gevoetbald en gevolleybald. We hebben genoten van het heerlijke weer en de gezelligheid. Geniet u met ons mee van de prachtige tafereeltjes…,,

 

Inspirerend boek van Paul van Teeffelen

Geplaatst op 16-09-2015 door:     |     Categorie: Nieuws, Stichtingnieuws

Uitzonderlijk en inspirerend boek van Paul J.M. van Teeffelen.
De verborgenheid van de tent van samenkomst.
De opbrengst van dit boek wordt voor het grootste deel aangewend voor Gods (gewonde) oogappel Israël voor de holocaust en terreurslachtoffers. Deut.32:10, Klaagl. 2:18 en Zach. 2:8). Dit in samenwerking met Christenen voor Israël en de KeuningsHof.

Vanaf de grondlegging van de wereld heeft God het plan om  bij de mens te wonen.. Laat u inspireren en uw toekomstverwachting groeien..

Er zijn talloze goede christelijke boeken. Het punt is of er een boek uitspringt.  De recente verschijningen van de bloedrode manen in het sabbats- en jubeljaar (2014/2015) op Hoogtijden des Heren, onderstreept nog eens dat de wederkomst van Yeshua binnen korte tijd aanstaande is. Die wederkomst zal de afzondering van de Philadelphia-gemeente en van Israël betekenen. Immers, de Philadelphia-gemeente(Openbaring 3:7 e.v.) is de enige gemeente, die uit de ure der verzoeking (Grote Verdrukking) wordt bewaard, terwijl de vrouw Israël gedurende de Grote Verdrukking eveneens wordt afgezonderd (Openbaring 12:6,14). Voor het eeuwig leven van gelovigen en zoekenden is het van doorslaggevend belang dat snel kennis wordt genomen van ‘De verborgenheid van de tent der samenkomst’. In dit 17e boek van de auteur wordt op grond van de bijbel en verschijningen van Yeshua getuigenis gegeven van Gods liefde en genade, speciaal voor het laatst der tijden, teneinde nog velen inzicht te geven. Vandaar dat wij dit buitengewone boek met enthousiasme aanbevelen.

het boek is verkrijgbaar bij de stichting Christenen voor Israël, prijs € 14,95 (excl. Porto). Het boek ligt ook ter inzage op de boekentafel van de Keuningshof. De volledige opbrengst is voor de Holocaust- en terreurslachtoffers van Israël. http://christenenvoorisrael.nl/product/de-verborgenheid-van-de-tent-der-samenkomst-2/

https://keuningshof.nl/?p=957

De finale is begonnen door Ds Poot

Geplaatst op 05-12-2014 door:     |     Categorie: Nieuws, Stichtingnieuws

Het geheim van Israël 18 – De Finale is begonnen

Foto: Caspis/CC Flickr

 

We naderen de afronding of beter gezegd de ontknoping van de heilsgeschiedenis. Het evangelie van het Koninkrijk is bekend gemaakt onder alle volken en de naam van God is bekend gemaakt tot in alle uithoeken van de aarde. Honderden miljoenen mensen zijn gered door het geloof in Jezus Christus. En nu, in onze dagen, is het evangelie begonnen aan haar laatste reis, de thuisreis naar de plaats waar het evangelie tweeduizend jaar geleden vertrokken is, Jeruzalem. En we merken het ook: Het schemert in het Avondland, Europa. Moreel en geestelijk is de duisternis aangebroken.

Ondertussen woedt er een strijd in de hemelse gewesten. De overste van de wereld is overwonnen en de duivel is als een bliksem uit de hemel geworpen met alle gevallen engelen en hij doet wat hij kan. Hij weet dat de voltooiing van de heilsgeschiedenis zal plaats vinden op de navel van de aarde. Daar is het ooit begonnen en dat zal het centrum zijn van het herstel van alle dingen.

Hij heeft geprobeerd ervoor te zorgen dat God in elk geval zonder zijn volk zal aankomen in de finale van de geschiedenis. Meer dan zes miljoen Joden zijn met een weergaloze wreedheid vermoord. Er is een verdrukking over Israël gegaan die zijn weerga in de geschiedenis niet heeft gekend. Maar het antwoord van God was de stichting van eigen onafhankelijke staat voor zijn volk. Nog geen drie jaar na Auschwitz wappert een Joodse vlag op de knesset in Jeruzalem.

Ik moet hierbij altijd denken aan dat indrukwekkende hoofdstuk van de profeet Ezechiël. Hoofdstuk 37 begint met het dal van de dorre doodsbeenderen: botten en schedels, een grote vallei vol knekels met als onderschrift: Onze hoop is vervlogen. Het is met ons gedaan. En dan na de aanblik van de intense vernietiging van het volk van God, gelijk daarop, in hetzelfde hoofdstuk, de opstanding van Israël en zelfs de terugkeer van de stammen van Jozef, zolang verdwenen en verborgen.

En nu is de strijd om Jeruzalem begonnen. Als Israël niet vernietigd kan worden, dan kan misschien de plaats waar alles zal gebeuren, door de duisternis worden bezet. De vorst van de duisternis zet alle krachten die hij kan verzamelen in om Sion aan de autoriteit van God te onttrekken.

De wereld roept luidkeels en met verontwaardiging over bezetten gebieden en over Oost-Jeruzalem. Maar waar het werkelijk omgaat is de Olijfberg en de berg Moria, het erfdeel van de Heere, de schoonste van al zijn woningen. Het gaat om de bergen van Israël waar de Zoon van David zijn kudde zal weiden.

Het lijkt erop dat Zacharia 12 is aangebroken: Jeruzalem die door alle volken als een beker sterke drank aan de lippen gezet wordt, de grote macabere en absurde optocht van de natiën in de richting van Sion. Niet alleen ISIS, niet alleen Iran, niet alleen de hele moslimwereld, maar ook Europa en ook de Derde wereld valt over Jeruzalem als de plaats waar God eeuwig wonen zal in het midden van zijn volk (Ezechiël 43:7).

En ondertussen is de Messias bezig zijn andere drie taken op zich te nemen (Jesaja 49). Het is nog niet volkomen, maar het is gaande: Het oordeel over de volken die hun vinger hebben uitgestoken naar de oogappel van God (1), de inzameling van alle stammen van Israël (2) en het beloofde herstel van het land en de stad.

De grote vraag voor ons is: Hoe zal de kerk zich tijdens deze ontwikkelingen gedragen?

Ds. Henk Poot

Ds. Henk Poot is als Israëlpredikant verbonden aan stichting Christenen voor Israël. Hij schrijft artikelen, columns en boeken met betrekking tot Israël en de Bijbel en spreekt namens Christenen voor Israël op diverse lezingen, seminars, Bijbelstudies en tijdens kerkdiensten door het hele land.

Zonder stress de decembermaand in…U ook..Lees de tips…

Geplaatst op 04-12-2014 door:     |     Categorie: Keuningshof Nieuws, KeuningsHof Tips, Nieuws

feestdagen-tips-kerstman-huilen1

 

Feestdagen en stress; twee totaal verschillende begrippen met ieder een geheel andere definitie. Toch vormen deze twee uitersten vaak een combinatie in de voorbereidingen op en/of tijdens de feestdagen. Je kent wel vast mensen, of je bent er zelf eentje, die er een obsessie van maken om de feestdagen tot een succesvol ‘evenement’ te maken.

 

De prestatieladder wordt zo hoog gelegd, dat er van voorpret allerminst sprake is, sterker nog, de kans is groot dat de Sinterklaas of Kerstmis fixatie zo groot wordt, dat het leidt tot piekeren, ernstige vermoeidheid, prikkelbaarheid en als gevolg daarvan en/of samenvattend; stress! Mensen voelen zich onder druk gezet, door de media, vrienden, collega’s en zichzelf, om van de feestdagen een geslaagd samenkomen te moeten maken. Want, om Kerstmis als voorbeeld te nemen, géén fantastisch diner hebt georganiseerd, géén prachtige verse kerstboom met versieringen hebt staan en/of géén kerstkaarten naar iedere vage kennis en/of oud-buren hebt verzonden, dan faal je..toch??

Of ligt het toch iets anders? In hoeverre ga je mee in de hype? Óf en hoe mensen zich kunnen ‘voorbereiden’ op DE feestmaand en hoe deze tegemoet getreden zou kunnen worden, dat hangt van de persoon zelf af. Althans, dat is waar ik persoonlijk in geloof. Met andere woorden; in hoeverre ga je zelf mee in deze jaarlijks terugkerende feestdagen-hype? Natuurlijk, de feestdagen kunnen gezellig zijn; misschien spreek je familie die je al lang niet meer gezien hebt, het kan prettig zijn om ‘onder de kerstboom’ te genieten van elkaars gezelschap onder het genot van glühwein of warme chocolademelk en aansluitend nog een heerlijk diner. Om maar een gangbaar scenario te omschrijven.

Maar wat als er zoveel stress is opgebouwd voorafgaande aan de ‘uitvoering’ van het feest, spanningen die al opgebouwd zijn in de ‘voorbereidingsfase’. Hoe leuk is het dan nog om feest te vieren met elkaar? Dan zijn er nog de cliché’s over mannen die niet graag hun schoonmoeder bezoeken en familieleden die al jarenlang onderlinge strijd met elkaar voeren welke met inzet van subtiele steken onder tafel, na het aansnijden van de geslachtofferde kalkoen of ‘Flappie’, verder worden beslecht. Ik wil je een paar voorbeelden van overdenkingen meegeven waarmee je aan het denken gezet wordt over jouw eigen gedrag in aanloop naar en tijdens ‘de feestmaand’ en wat dit eigenlijk zegt over jouw persoonlijkheid.

Probeer je alleen anderen te pleasen in aanloop naar de feestdagen of denk je ook nog aan jezelf ? Met welk doel verstuur je ieder jaar en traditiegetrouw weer kerstkaarten? Waarom vindt je het belangrijk dat andere mensen jouw georganiseerde diner ‘helemaal top’ vinden? Tips om de feestdagen door te komen Zo kan ik nog veel meer vragen bedenken maar ook dat kan (teveel) stress opleveren en dat is niet de bedoeling van mijn artikel. Wat dan wel mijn bedoeling is, en dat zijn tevens mijn tips waarmee ik ook het artikel wil afsluiten: Wees assertief! Bewaak jouw eigen grenzen zonder over de grenzen van de ander te stappen!

Wees je bewust van de motivatie van jouw acties, waarom doe je iets en met welk doel? Geniet van de dingen die ‘de feestdagen’ tot een feest maken en concentreer je niet op het ‘moeten’ van dingen Leg de lat niet te hoog voor jezelf, perfectie bestaat niet. Met minder tevreden zijn betekent meer plezier! Relativeer en laat los; controleren leidt tot angst, loslaten leidt tot vreugde. Tot slot; ik wens iedereen een fijn Sinterklaasfeest en een gelukkig kerstfeest toe!

[Bron Featured Image] 18 GEDEELD Twitter 2Facebook 13Google+ 1LinkedIn 2 inShare 2Buffer 0Email –Email to a friendRichard Scheurwater-Donker (39) zet zich als therapeut in als begeleider en ondersteuner van mensen die te kampen hebben met persoonlijke (psychosociale) problemen. Het is zijn passie om mensen te helpen bij het (her)vinden van hun zelfstandigheid, weerbaarheid en het maken van weldoordachte persoonlijke keuzes. Dit doet hij door middel van cliëntgerichte coaching en counseling bij Online Hulpverlener.

Bron: http://trackandhack.com/geluk/zonder-stress-de-feestdagen-in/

Aanbeveling Stichting KeuningsHof https://keuningshof.nl/?p=957

Geplaatst op 30-11-2014 door:     |     Categorie: Nieuws, Stichtingnieuws

Stichting KeuningsHof  zet zich in voor de verspreiding van het evangelie en ondersteunt diverse hulpprojecten. Het publiceren van het boek van Paul J.M. van Teeffelen, De verborgenheid van de Tent der Samenkomst, past binnen deze doelstelling.  Het boek is verkrijgbaar bij de stichting Christenen voor Israël, prijs € 14,95 (excl. Porto). Het boek ligt ook ter inzage op de boekentafel van de KeuningsHof.

De volledige opbrengst is voor de Holocaust- en terreurslachtoffers van Israël. http://christenenvoorisrael.nl/product/de-verborgenheid-van-de-tent-der-samenkomst-2/

Aanbeveling van de redactie Stichting  KeuningsHof

‘Er zijn talloze goede christelijke boeken. Het punt is of er een boek uitspringt.  De snelle, bedreigende ontwikkelingen in  de wereld volgen zich in snel tempo op.  Israël en Jeruzalem die wereldwijd in het nieuws zijn. Het conflict over de Heilige plaats de Tempelberg. De schepping houdt zijn adem in van wat gaat komen. Mensen voelen zich bedreigd en angstig.  Er is hoop. Christenen leven vanuit een hoopvolle verwachting van hun Messias die herstel zal brengen aan een wereld in nood. De recente verschijningen van de bloedrode manen in het sabbats- en jubeljaar (2014/2015) op Hoogtijden des Heren, onderstreept nog eens dat de wederkomst van Yeshua binnen korte tijd aanstaande is. Die wederkomst zal de afzondering van de Philadelphia-gemeente en van Israël betekenen. Immers, de Philadelphia-gemeente (Openbaring 3:7 e.v.) is de enige gemeente, die uit de ure der verzoeking (Grote Verdrukking) wordt bewaard, terwijl de vrouw Israël gedurende de Grote Verdrukking eveneens wordt afgezonderd (Openbaring 12:6,14). Voor het eeuwig leven van gelovigen en zoekenden is het van doorslaggevend belang dat snel kennis wordt genomen van ‘De verborgenheid van de tent der samenkomst’. In dit 17e boek van de auteur wordt op grond van de bijbel en verschijningen van Yeshua getuigenis gegeven van Gods liefde en genade, speciaal voor het laatst der tijden, teneinde nog velen inzicht te geven. Vandaar dat wij dit buitengewone boek met enthousiasme aanbevelen. ‘

https://keuningshof.nl/?p=957

Heer geef mij tranen…….

Geplaatst op 24-11-2014 door:     |     Categorie: Bemoediging, Keuningshof Nieuws, Nieuws, Stichtingnieuws

In de woonkamer van een vriend van mij hangt een enorme poster aan de wand. Leuke opvulling voor zo’n kale witte muur! Maar de inhoud doet er nog veel meer toe. Als je er even de tijd voor neemt, zie je dat er een volledig gebed op staat. De Franciscaanse zegenbede om precies te zijn. De herkomst van dit gebed is niet helemaal duidelijk, het kan geschreven zijn door Franciscus zelf of door een volgeling van deze tot heilig verklaarde Roomse man uit de twaalfde eeuw. Een ding is zeker: het gebed is nog heel actueel!

Moge God ons zegenen poster

Wat staat er precies?

Moge God ons zegenen met ongemak bij gemakkelijke antwoorden, halve antwoorden en oppervlakkige verhoudingen, zodat we diep vanuit ons hart mogen leven.

Het is zo makkelijk om maar wat ‘aan te modderen’ met je geloof. Maar we moeten radicaal durven te zijn. Jezus zegt in Lukas 11 vers 23: ‘Wie niet voor Mij is, is tegen Mij.’ In het volgen van Jezus bestaat geen grijs gebied!

Moge God ons zegenen met woede bij onrechtvaardigheid, onderdrukking en uitbuiting van Gods schepselen, zodat we mogen werken aan rechtvaardigheid, vrijheid en vrede.

Het eerste waar ik hierbij aan denk, is de situatie in het Midden-Oosten. Er zijn op aarde zoveel plekken waar men niet mag zijn wie hij of zij is, of geloven in onze God. We horen vreselijke berichten van mensen die worden opgesloten, vervolgd of weggejaagd. Het moet ons niet koud laten, maar we moeten hier wóedend over zijn en werken aan een wereld waarin rechtvaardigheid, vrijheid en vrede centraal staan.

Moge God ons zegenen met tranen om te vergieten voor hen die lijden aan pijn, verwerping, honger en oorlog, zodat we onze handen kunnen uitstrekken om hen te troosten en om hun pijn in vreugde te veranderen.

Heb oog voor de ander. Er zijn zóveel mensen die het minder hebben dan jij! En dan niet alleen de kindjes in Afrika, maar ook de alleenstaande vrouw uit de straat of dat stille meisje in je klas…

En moge God ons zegenen met genoeg dwaasheid om te geloven dat we een verschil kunnen maken in de wereld, zodat wij kunnen doen waarvan anderen zeggen dat het niet gedaan kan worden.

Ja, wij kunnen een verschil maken. Wees een licht, ook al is het maar in ‘jouw klein’ hoekje’. Al lijkt de situatie nog zo hopeloos, denk nooit te klein van God. Alles is mogelijk voor wie gelooft! (Marc. 9:23).

Wat vind jij van de Franciscaanse zegenbede?

Meer leuke artikelen

 

Dit artikel is overgenomen vanuit de  leuke site www.huisvanbelle,

(meer…)

KeuningsHof begeleid wonen-24-uurszorg per direct nog plaats vrij

Geplaatst op 24-11-2014 door:     |     Categorie: Keuningshof Nieuws, Nieuws

Resized-0020Altijd al op een boerderij willen wonen. Er zijn  nu  per direct twee plaatsen beschikbaar.

Begeleid wonen en/of 24-uursZorg
Voor informatie of een rondleiding, bel 0594-642901 ma.di.wo.do. tussen 9.00-15.00. of mail: [email protected]
We zijn u graag van dienst.