Sjavoeot viering KeuningsHof 12-06-2016

Geplaatst op 08-06-2016 door:     |     Categorie: Agenda, Nieuws, Stichtingnieuws

Sjavoeot flyer met high tea

Inspirerend boek van Paul van Teeffelen

Geplaatst op 16-09-2015 door:     |     Categorie: Nieuws, Stichtingnieuws

Uitzonderlijk en inspirerend boek van Paul J.M. van Teeffelen.
De verborgenheid van de tent van samenkomst.
De opbrengst van dit boek wordt voor het grootste deel aangewend voor Gods (gewonde) oogappel Israël voor de holocaust en terreurslachtoffers. Deut.32:10, Klaagl. 2:18 en Zach. 2:8). Dit in samenwerking met Christenen voor Israël en de KeuningsHof.

Vanaf de grondlegging van de wereld heeft God het plan om  bij de mens te wonen.. Laat u inspireren en uw toekomstverwachting groeien..

Er zijn talloze goede christelijke boeken. Het punt is of er een boek uitspringt.  De recente verschijningen van de bloedrode manen in het sabbats- en jubeljaar (2014/2015) op Hoogtijden des Heren, onderstreept nog eens dat de wederkomst van Yeshua binnen korte tijd aanstaande is. Die wederkomst zal de afzondering van de Philadelphia-gemeente en van Israël betekenen. Immers, de Philadelphia-gemeente(Openbaring 3:7 e.v.) is de enige gemeente, die uit de ure der verzoeking (Grote Verdrukking) wordt bewaard, terwijl de vrouw Israël gedurende de Grote Verdrukking eveneens wordt afgezonderd (Openbaring 12:6,14). Voor het eeuwig leven van gelovigen en zoekenden is het van doorslaggevend belang dat snel kennis wordt genomen van ‘De verborgenheid van de tent der samenkomst’. In dit 17e boek van de auteur wordt op grond van de bijbel en verschijningen van Yeshua getuigenis gegeven van Gods liefde en genade, speciaal voor het laatst der tijden, teneinde nog velen inzicht te geven. Vandaar dat wij dit buitengewone boek met enthousiasme aanbevelen.

het boek is verkrijgbaar bij de stichting Christenen voor Israël, prijs € 14,95 (excl. Porto). Het boek ligt ook ter inzage op de boekentafel van de Keuningshof. De volledige opbrengst is voor de Holocaust- en terreurslachtoffers van Israël. http://christenenvoorisrael.nl/product/de-verborgenheid-van-de-tent-der-samenkomst-2/

https://keuningshof.nl/?p=957

Paul van Teeffelen schreef boek – juist voor deze tijd.

Geplaatst op 08-09-2015 door:     |     Categorie: Stichtingnieuws

Paul van Teeffelen heeft een inspirerend boek geschreven dat al eerder aangeprezen is op de website, maar dit boek is zeer geschikt om juist in deze tijd te lezen. Hieronder een eerder nieuwsbericht over dit verschenen boek van Paul van Teeffelen:

Uitzonderlijk en inspirerend boek van Paul J.M. van Teeffelen.
De verborgenheid van de tent van samenkomst.
De opbrengst van dit boek wordt voor het grootste deel aangewend voor Gods (gewonde) oogappel Israël voor de holocaust en terreurslachtoffers. Deut.32:10, Klaagl. 2:18 en Zach. 2:8). Dit in samenwerking met Christenen voor Israël en de KeuningsHof.

Vanaf de grondlegging van de wereld heeft God het plan om  bij de mens te wonen.. Laat u inspireren en uw toekomstverwachting groeien..

Er zijn talloze goede christelijke boeken. Het punt is of er een boek uitspringt.  De recente verschijningen van de bloedrode manen in het sabbats- en jubeljaar (2014/2015) op Hoogtijden des Heren, onderstreept nog eens dat de wederkomst van Yeshua binnen korte tijd aanstaande is. Die wederkomst zal de afzondering van de Philadelphia-gemeente en van Israël betekenen. Immers, de Philadelphia-gemeente(Openbaring 3:7 e.v.) is de enige gemeente, die uit de ure der verzoeking (Grote Verdrukking) wordt bewaard, terwijl de vrouw Israël gedurende de Grote Verdrukking eveneens wordt afgezonderd (Openbaring 12:6,14). Voor het eeuwig leven van gelovigen en zoekenden is het van doorslaggevend belang dat snel kennis wordt genomen van ‘De verborgenheid van de tent der samenkomst’. In dit 17e boek van de auteur wordt op grond van de bijbel en verschijningen van Yeshua getuigenis gegeven van Gods liefde en genade, speciaal voor het laatst der tijden, teneinde nog velen inzicht te geven. Vandaar dat wij dit buitengewone boek met enthousiasme aanbevelen.

het boek is verkrijgbaar bij de stichting Christenen voor Israël, prijs € 14,95 (excl. Porto). Het boek ligt ook ter inzage op de boekentafel van de Keuningshof. De volledige opbrengst is voor de Holocaust- en terreurslachtoffers van Israël. http://christenenvoorisrael.nl/product/de-verborgenheid-van-de-tent-der-samenkomst-2/

https://keuningshof.nl/?p=957

Kleding inzameling gaat gewoon door

Geplaatst op 02-09-2015 door:     |     Categorie: Stichtingnieuws

Zoals u misschien al wel weet zamelen we kleding in voor de stichting NACHAMU NACHAMU AMI. Er kan altijd kleding gebracht worden, we blijven verzamelen en zorgen ervoor dat de kleding op de juiste plaats terechtkomt.

Heel erg bedankt voor uw steun, dat waarderen we enorm!

Voor meer informatie kunt u ook kijken op de website van de stichting zodat u weet wat er met uw kleding gedaan wordt.

Website stichting

De finale is begonnen door Ds Poot

Geplaatst op 05-12-2014 door:     |     Categorie: Nieuws, Stichtingnieuws

Het geheim van Israël 18 – De Finale is begonnen

Foto: Caspis/CC Flickr

 

We naderen de afronding of beter gezegd de ontknoping van de heilsgeschiedenis. Het evangelie van het Koninkrijk is bekend gemaakt onder alle volken en de naam van God is bekend gemaakt tot in alle uithoeken van de aarde. Honderden miljoenen mensen zijn gered door het geloof in Jezus Christus. En nu, in onze dagen, is het evangelie begonnen aan haar laatste reis, de thuisreis naar de plaats waar het evangelie tweeduizend jaar geleden vertrokken is, Jeruzalem. En we merken het ook: Het schemert in het Avondland, Europa. Moreel en geestelijk is de duisternis aangebroken.

Ondertussen woedt er een strijd in de hemelse gewesten. De overste van de wereld is overwonnen en de duivel is als een bliksem uit de hemel geworpen met alle gevallen engelen en hij doet wat hij kan. Hij weet dat de voltooiing van de heilsgeschiedenis zal plaats vinden op de navel van de aarde. Daar is het ooit begonnen en dat zal het centrum zijn van het herstel van alle dingen.

Hij heeft geprobeerd ervoor te zorgen dat God in elk geval zonder zijn volk zal aankomen in de finale van de geschiedenis. Meer dan zes miljoen Joden zijn met een weergaloze wreedheid vermoord. Er is een verdrukking over Israël gegaan die zijn weerga in de geschiedenis niet heeft gekend. Maar het antwoord van God was de stichting van eigen onafhankelijke staat voor zijn volk. Nog geen drie jaar na Auschwitz wappert een Joodse vlag op de knesset in Jeruzalem.

Ik moet hierbij altijd denken aan dat indrukwekkende hoofdstuk van de profeet Ezechiël. Hoofdstuk 37 begint met het dal van de dorre doodsbeenderen: botten en schedels, een grote vallei vol knekels met als onderschrift: Onze hoop is vervlogen. Het is met ons gedaan. En dan na de aanblik van de intense vernietiging van het volk van God, gelijk daarop, in hetzelfde hoofdstuk, de opstanding van Israël en zelfs de terugkeer van de stammen van Jozef, zolang verdwenen en verborgen.

En nu is de strijd om Jeruzalem begonnen. Als Israël niet vernietigd kan worden, dan kan misschien de plaats waar alles zal gebeuren, door de duisternis worden bezet. De vorst van de duisternis zet alle krachten die hij kan verzamelen in om Sion aan de autoriteit van God te onttrekken.

De wereld roept luidkeels en met verontwaardiging over bezetten gebieden en over Oost-Jeruzalem. Maar waar het werkelijk omgaat is de Olijfberg en de berg Moria, het erfdeel van de Heere, de schoonste van al zijn woningen. Het gaat om de bergen van Israël waar de Zoon van David zijn kudde zal weiden.

Het lijkt erop dat Zacharia 12 is aangebroken: Jeruzalem die door alle volken als een beker sterke drank aan de lippen gezet wordt, de grote macabere en absurde optocht van de natiën in de richting van Sion. Niet alleen ISIS, niet alleen Iran, niet alleen de hele moslimwereld, maar ook Europa en ook de Derde wereld valt over Jeruzalem als de plaats waar God eeuwig wonen zal in het midden van zijn volk (Ezechiël 43:7).

En ondertussen is de Messias bezig zijn andere drie taken op zich te nemen (Jesaja 49). Het is nog niet volkomen, maar het is gaande: Het oordeel over de volken die hun vinger hebben uitgestoken naar de oogappel van God (1), de inzameling van alle stammen van Israël (2) en het beloofde herstel van het land en de stad.

De grote vraag voor ons is: Hoe zal de kerk zich tijdens deze ontwikkelingen gedragen?

Ds. Henk Poot

Ds. Henk Poot is als Israëlpredikant verbonden aan stichting Christenen voor Israël. Hij schrijft artikelen, columns en boeken met betrekking tot Israël en de Bijbel en spreekt namens Christenen voor Israël op diverse lezingen, seminars, Bijbelstudies en tijdens kerkdiensten door het hele land.

Aanbeveling Stichting KeuningsHof https://keuningshof.nl/?p=957

Geplaatst op 30-11-2014 door:     |     Categorie: Nieuws, Stichtingnieuws

Stichting KeuningsHof  zet zich in voor de verspreiding van het evangelie en ondersteunt diverse hulpprojecten. Het publiceren van het boek van Paul J.M. van Teeffelen, De verborgenheid van de Tent der Samenkomst, past binnen deze doelstelling.  Het boek is verkrijgbaar bij de stichting Christenen voor Israël, prijs € 14,95 (excl. Porto). Het boek ligt ook ter inzage op de boekentafel van de KeuningsHof.

De volledige opbrengst is voor de Holocaust- en terreurslachtoffers van Israël. http://christenenvoorisrael.nl/product/de-verborgenheid-van-de-tent-der-samenkomst-2/

Aanbeveling van de redactie Stichting  KeuningsHof

‘Er zijn talloze goede christelijke boeken. Het punt is of er een boek uitspringt.  De snelle, bedreigende ontwikkelingen in  de wereld volgen zich in snel tempo op.  Israël en Jeruzalem die wereldwijd in het nieuws zijn. Het conflict over de Heilige plaats de Tempelberg. De schepping houdt zijn adem in van wat gaat komen. Mensen voelen zich bedreigd en angstig.  Er is hoop. Christenen leven vanuit een hoopvolle verwachting van hun Messias die herstel zal brengen aan een wereld in nood. De recente verschijningen van de bloedrode manen in het sabbats- en jubeljaar (2014/2015) op Hoogtijden des Heren, onderstreept nog eens dat de wederkomst van Yeshua binnen korte tijd aanstaande is. Die wederkomst zal de afzondering van de Philadelphia-gemeente en van Israël betekenen. Immers, de Philadelphia-gemeente (Openbaring 3:7 e.v.) is de enige gemeente, die uit de ure der verzoeking (Grote Verdrukking) wordt bewaard, terwijl de vrouw Israël gedurende de Grote Verdrukking eveneens wordt afgezonderd (Openbaring 12:6,14). Voor het eeuwig leven van gelovigen en zoekenden is het van doorslaggevend belang dat snel kennis wordt genomen van ‘De verborgenheid van de tent der samenkomst’. In dit 17e boek van de auteur wordt op grond van de bijbel en verschijningen van Yeshua getuigenis gegeven van Gods liefde en genade, speciaal voor het laatst der tijden, teneinde nog velen inzicht te geven. Vandaar dat wij dit buitengewone boek met enthousiasme aanbevelen. ‘

https://keuningshof.nl/?p=957

Heer geef mij tranen…….

Geplaatst op 24-11-2014 door:     |     Categorie: Bemoediging, Keuningshof Nieuws, Nieuws, Stichtingnieuws

In de woonkamer van een vriend van mij hangt een enorme poster aan de wand. Leuke opvulling voor zo’n kale witte muur! Maar de inhoud doet er nog veel meer toe. Als je er even de tijd voor neemt, zie je dat er een volledig gebed op staat. De Franciscaanse zegenbede om precies te zijn. De herkomst van dit gebed is niet helemaal duidelijk, het kan geschreven zijn door Franciscus zelf of door een volgeling van deze tot heilig verklaarde Roomse man uit de twaalfde eeuw. Een ding is zeker: het gebed is nog heel actueel!

Moge God ons zegenen poster

Wat staat er precies?

Moge God ons zegenen met ongemak bij gemakkelijke antwoorden, halve antwoorden en oppervlakkige verhoudingen, zodat we diep vanuit ons hart mogen leven.

Het is zo makkelijk om maar wat ‘aan te modderen’ met je geloof. Maar we moeten radicaal durven te zijn. Jezus zegt in Lukas 11 vers 23: ‘Wie niet voor Mij is, is tegen Mij.’ In het volgen van Jezus bestaat geen grijs gebied!

Moge God ons zegenen met woede bij onrechtvaardigheid, onderdrukking en uitbuiting van Gods schepselen, zodat we mogen werken aan rechtvaardigheid, vrijheid en vrede.

Het eerste waar ik hierbij aan denk, is de situatie in het Midden-Oosten. Er zijn op aarde zoveel plekken waar men niet mag zijn wie hij of zij is, of geloven in onze God. We horen vreselijke berichten van mensen die worden opgesloten, vervolgd of weggejaagd. Het moet ons niet koud laten, maar we moeten hier wóedend over zijn en werken aan een wereld waarin rechtvaardigheid, vrijheid en vrede centraal staan.

Moge God ons zegenen met tranen om te vergieten voor hen die lijden aan pijn, verwerping, honger en oorlog, zodat we onze handen kunnen uitstrekken om hen te troosten en om hun pijn in vreugde te veranderen.

Heb oog voor de ander. Er zijn zóveel mensen die het minder hebben dan jij! En dan niet alleen de kindjes in Afrika, maar ook de alleenstaande vrouw uit de straat of dat stille meisje in je klas…

En moge God ons zegenen met genoeg dwaasheid om te geloven dat we een verschil kunnen maken in de wereld, zodat wij kunnen doen waarvan anderen zeggen dat het niet gedaan kan worden.

Ja, wij kunnen een verschil maken. Wees een licht, ook al is het maar in ‘jouw klein’ hoekje’. Al lijkt de situatie nog zo hopeloos, denk nooit te klein van God. Alles is mogelijk voor wie gelooft! (Marc. 9:23).

Wat vind jij van de Franciscaanse zegenbede?

Meer leuke artikelen

 

Dit artikel is overgenomen vanuit de  leuke site www.huisvanbelle,

(meer…)

12 februari 2015 KeuningsHof start met Kesjercursus

Geplaatst op 08-11-2014 door:     |     Categorie: Agenda, Keuningshof Nieuws, Nieuws, Stichtingnieuws

Resized-0047

 

 

 

 

 

Wat zijn we enthousiast en dankbaar dat we op locatie KeuningsHof de Kesjercursus kunnen aanbieden.

Stichting KeuningsHof zet zich in voor herstel van de verbinding tussen christenen en hun hun wortels, dus met het Joodse volk en het land Israël. De Kesjer curcus is bij uitstek de cursus die deze verbinding in kaart brengt.

De volgende onderwerpen  komen aan de orde:

Waarom is het zo belangrijk om Israël te ondersteunen? Wat zijn de wortels van het christendom? Wat zegt de Bijbel hierover? Met twee gecertificeerde docenten gaan we ons verdiepen in het Hebreeuwse denken van de Bijbelschrijvers. We verdiepen ons in het handelen van God door de eeuwen heen en in de toekomst van het land en volk Israël. Historische feiten en achtergronden van de eerste gemeente en de afscheiding van de kerk van Israël komen aan de orde. We maken kennis met een korte introductie van het Hebreeuws.  Kortom, terug naar onze wortels, voor een stevige verankering voor ons geloof. Bent u geïnteresseerd, kijk voor meer informatie op de bijgevoegde folder of vult u uw gegevens in op onderstaand contactformulier.

Stichting Shoresh, de ontwikkelaar van deze cursus berekend voor de gehele cursus, 10 avonden met mogelijkheid voor certificaat 55,00 euro.

De cursusdata zijn:

12 februari
26 februari
19 maart
26 maart
16 april
26 april
14 mei
21 mei
4 juni
18 juni

Wij vinden het fijn om u te ontmoeten

Pieter en Wilma Meindertsma
Jan Willem Bijlsma
Mieke Boeve

Cursusleiders: Jasper van der Meulen en Hessel van der Meer

Voor meer informatie en aanmelding: aanmeldknop Kesjer

Jij doet er toe! Zo waardevol…….

Geplaatst op 05-11-2014 door:     |     Categorie: Bemoediging, Keuningshof Nieuws, Nieuws, Stichtingnieuws

KeuningsHof-samenwerking

 

 

 

 

 

O God uw gedachten zijn voor mij te groot, de som is voor mij te machtig, ontelbaar meer dan er zandkorrels zijn. Ik kom er niet uit en blijf met U bezig, Psalm139:17-18.(Willibrordvertaling).

Toen ik dit in mijn bijbeltje las, verscheen er een glimlach op mijn gezicht. Een som die te machtig is. Ben ik even blij dat ik niet de enige ben die het lastig vindt om te rekenen!
Ergens anders staat dat God de sterren heeft geteld en deze zelfs namen heeft gegeven. Alleen al om de sterren van de Melkweg te tellen, zouden we 2500 jaar nodig hebben. God is groot en kent zijn schepping tot in detail. Hij kent ook jouw naam. Is dat niet geweldig? Bijzonder? onbegrijpelijk?
Stel je eens voor dat de president van Amerika jouw naam zou weten en graag bij je op visite zou willen koen. Je vrienden, familie zouden dit zonder enige twijfel heel bijzonder vinden. Bedenk nu eens hoe het zou zijn om degene te ontmoeten die de sterren heeft geteld, de zon heeft bedacht en een octrooi heeft op het bedenken van de maan!

Deze grote God die wij niet op waarde kunnen schatten, vind juist ons heel bijzonder en waardevol.

Als dit niet een reden is om ook onszelf als kostbaar en waardevol te zien. Voor mij geldt dit wel en voor jou? ik hoop het….

God vindt je bijzonder…je bent bijzonder……waardevol…..Ja juist ook jij!

 

een Psalm van David

Geplaatst op 03-11-2014 door:     |     Categorie: In balans, Nieuws, Stichtingnieuws

Resized-0021
Ervaar zijn vrede!

Prijs de Heer, mijn ziel,
Prijs, mijn hart, zijn Heilige naam.
Prijs de Heer mijn ziel.
vergeet niet een van zijn weldaden.

Hij vergeeft U alle schuld.
Hij geneest U alle kwalen.
Hij redt uw leven van het graf.
Hij kroont U met trouw en liefde,
Hij overlaadt U met schoonheid en geluk
Uw jeugd vernieuwd zich als een adelaar.

Rust en Vrede vinden bij Hem.