Stichting

KeuningsHof-stichting

Stichting KeuningsHof

 

  • Realiseert de opvang en plaatsingen waarin geen andere financiële  middelen ter beschikking staan.
  • Stelt zich ten doel het bevorderen  van de verbinding tussen Joden, Christenen, en Israëlieten en het land Israël.
  • Financiële ondersteuning aan projecten met een hulpvraag.
  • Runt een kledingdepot voor Nacahama Nachamu Ami
  • Stelt evangelisatiemateriaal beschikbaar
  • Is faciliterend door het organiseren van gebedsmomenten
  • Biedt een moment van ontmoeting, en een luisterend oor
  • Coördineert en organiseert  de Kesjer-cursus op eigen locatie