Projecten

Stichting KeuningsHof heeft  de volgende projecten.

Helpt u ons mee om dit te kunnen blijven realiseren door u inzet als vrijwilliger, of uw financiële bijdrage. zie onder aan de pagina voor de mogelijkheden voor ondersteuning.

 1. Realiseert de opvang en plaatsingen waarin geen andere financiële  middelen ter beschikking staan.
 2. Stelt zich ten doel het bevorderen  van de verbinding tussen Joden, Christenen, en Israëlieten en het land Israël.
 3. Financiële ondersteuning aan projecten met een hulpvraag waaronder Beit Yatir, nederzetting in Judea, Samaria, Zendings echtpaar Familie Frankenhuis, Eilat, Israël, /zending/prolife/hulp   armen
 4. Runt een kledingdepot voor Nacahama Nachamu Ami, u kunt uw kleding en goederen bij ons brengen
 5. Stelt evangelisatiemateriaal beschikbaar
 6. Is faciliterend door het organiseren van gebedsmomenten; elke dinsdag van half twaalf tot 13.00. vraagt u naar de mogelijkheden.
 7. Biedt een moment van ontmoeting, en een luisterend oor. wilt u met iemand uw zorg delen vraag gerust naar de mogelijkheden.
 8. Coördineert en organiseert  de Kesjer-cursus op eigen locatie. start februari 2015, zie kopje Kesjer
 9. Publicatie van het boek van Paul J.M. van Teeffelen, De verborgenheid van de Tent der Samenkomst, past binnen deze doelstelling.  Het boek is verkrijgbaar bij de stichtingChristenen voor Israël, prijs € 14,95 (excl. Porto). Het boek ligt ook ter inzage op de boekentafel van de KeuningsHof.

De volledige opbrengst is voor de Holocaust- en terreurslachtoffers van Israël. http://christenenvoorisrael.nl/product/de-verborgenheid-van-de-tent-der-samenkomst-2/

Aanbeveling van de redactie Stichting KeuningsHof

‘Er zijn talloze goede christelijke boeken. Het punt is of er een boek uitspringt.  De snelle, bedreigende ontwikkelingen in  de wereld volgen zich in snel tempo op.  Israël en Jeruzalem die wereldwijd in het nieuws zijn. Het conflict over de Heilige plaats de Tempelberg. De schepping houdt zijn adem in van wat gaat komen. Mensen voelen zich bedreigd en angstig.  Er is hoop. Christenen leven vanuit een hoopvolle verwachting van hun Messias die herstel zal brengen aan een wereld in nood. De recente verschijningen van de bloedrode manen in het sabbats- en jubeljaar (2014/2015) op Hoogtijden des Heren, onderstreept nog eens dat de wederkomst van Yeshua binnen korte tijd aanstaande is. Die wederkomst zal de afzondering van de Philadelphia-gemeente en van Israël betekenen. Immers, de Philadelphia-gemeente (Openbaring 3:7 e.v.) is de enige gemeente, die uit de ure der verzoeking (Grote Verdrukking) wordt bewaard, terwijl de vrouw Israël gedurende de Grote Verdrukking eveneens wordt afgezonderd (Openbaring 12:6,14). Voor het eeuwig leven van gelovigen en zoekenden is het van doorslaggevend belang dat snel kennis wordt genomen van ‘De verborgenheid van de tent der samenkomst’. In dit 17e boek van de auteur wordt op grond van de bijbel en verschijningen van Yeshua getuigenis gegeven van Gods liefde en genade, speciaal voor het laatst der tijden, teneinde nog velen inzicht te geven. Vandaar dat wij dit buitengewone boek met enthousiasme aanbevelen. ‘

https://keuningshof.nl/?p=957

 • U kunt uw bijdrage overmaken naar:
 • Stichting KeuningsHof
 • NL35 RABO 0153915145
 • De Wilp

Wij zijn blij dat we namens u onze doelen kunnen realiseren. dank u wel en veel zegen.
U bent altijd welkom voor een toelichting en informatiemateriaal.

Namens team stichting KeuningsHof

[email protected]