Links

KeuningsHof-Links

Links naar onze samenwerkingspartners:
• MEE-Friesland http://www.meefriesland.nl/
• Zorgbelang Fryslân http://www.zorgbelang-fryslan.nl/
• Landbouw & Zorg http://www.landbouwzorg.nl/
• Zilliz http://www.zilliz.nl/
• Calibris http://www.calibris.nl/
• Aequor: http://www.aequor.nl/
• ECABO http://www.ecabo.nl/
• Stichting BEZIN http://www.bezinn.nl/
• Elker Groningen http://www.elker.nl/

Meer informatie over:

• PGB: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/algemene-wet-bijzondere-ziektekosten-awbz/persoonsgebonden-budget-pgb
• AWBZ: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/algemene-wet-bijzondere-ziektekosten-awbz/awbz-zorg
• Transitie Jeugdzorg: http://www.nji.nl/Transitie-jeugdzorg
• Jeugdzorg: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/jeugdzorg