Samenwerkingen

KeuningsHof-samenwerking

Om optimale zorg te verlenen heeft zorgboerderij KeuningsHof diverse samenwerkingen met andere organisaties.
• Zorgbelang- Groningen: Vertrouwenspersoon.
• Landbouw & Zorg: Deelname overeenkomst zorgboer Federatie L&Z Beheerder kwaliteitssysteem en keurmerk
• Zilliz: volledig ECD voor de zorgbranche.
• S-BB: KeuningsHof is een erkend leerbedrijf.
• Stichting Bezinnzorg: Partner voor wlz cliënten en beschermd wonen