24-uurszorg

KeuningsHof_Begeleid-24uurs-zorg

24-uurszorg is geschikt voor mensen die (tijdelijk) niet thuis of in een pleeggezin kunnen wonen. Er is 24 uur per dag begeleiding aanwezig die helpt met het structureren van een dag, het aangaan van sociale contacten, persoonlijke verzorging, schoolgang, werk etc. Een veilige woonomgeving en vaste begeleiders zijn belangrijk in dit proces. De bewoners kennen vaak dezelfde problematiek maar kunnen hierin erg divers zijn. Dit is een leerschool waarbij iedereen leert elkaar te accepteren. De bewoners trekken veel met elkaar op tijdens vrije momenten, dagbesteding, eetmomenten en uitjes. Iedereen werkt aan zijn of haar eigen leerdoelen welke vermeldt staan in het zorgplan. Het werken aan zelfstandigheid is een gemeenschappelijk doel.

Onze bewoners maken gebruik van de voorzieningen op de boerderij. Er is een gemeenschappelijke woonkamer waar de bewoners tv kunnen kijken, de computer kunnen gebruiken, een spelletje spelen, noem maar op. Naast dit vertrek is een open keuken waar de maaltijden worden bereidt en genuttigd. Verder beschikt de accommodatie over een gemeenschappelijk toilet en doucheruimte. Waar mogelijk hebben de bewoners een eigen (slaap)kamer. Er zijn ook enkele wooncompartimenten beschikbaar met een eigen slaapvertrek, woonkamer, keuken en sanitair.

Het begeleidingstraject bestaat uit een aantal fasen en heeft een individueel karakter waarin de hulpvraag centraal staat. Er worden 1 op 1 gesprekken gevoerd naar gelang de behoefte en noodzaak.
De eerste zes weken (ca) vormen de startfase. In deze periode kijken we of de KeuningsHof de juiste plek is voor de nieuwe bewoner om aan zijn haar problemen te kunnen werken.
Verder kijken we in het team of de juiste koers gevaren wordt.
We werken met een persoonlijk begeleidingsplan hierin kunnen de volgende zaken aan de orde komen; wonen; werken; familie; sociale contacten; vrijetijdsbesteding, persoonlijke groei en vorming, behandeling; geloof en zingevingsvragen.
In de hoofdfase wordt er samen met de begeleiding gewerkt aan het realiseren van de doelen opgesteld in het begeleidingsplan. Deze fase duurt van zes maanden tot een jaar. Mocht het blijken dat er een langer begeleidingstraject nodig is dan is dit altijd mogelijk.

Het verblijf op de KeuningsHof kan een tijdelijk karakter hebben als men als doelstelling heeft om op termijn zelf weer de draad van het leven te willen oppakken. Echter een verblijf kan ook niet tijdsgebonden zijn, dit is het geval bij bewoners die blijvend een veilige, beschermde, steunende omgeving nodig hebben.