Begeleid wonen

Begeleid wonen wordt ook wel “begeleid zelfstandig wonen” genoemd. Dit is een hulpvorm voor mensen die zelfstandig willen wonen, maar daar wel ondersteuning bij nodig hebben, om verschillende redenen. Hierbij kunt u denken aan het structureren van een dag, aangaan van sociale contacten, persoonlijke verzorging, schoolgang, werk. Een veilige woonomgeving en vaste begeleiders zijn belangrijk in dit proces.

Onze bewoners maken gebruik van de voorzieningen op de boerderij en de voorzieningen die hun eigen woonvertrek biedt. Een aantal van onze wooncompartimenten beschikken over een eigen slaapvertrek, woonkamer, keuken en sanitair. De bewoners trekken veel met elkaar op tijdens vrije momenten, dagbesteding, eetmomenten en uitjes. Iedereen werkt aan zijn of haar eigen leerdoelen welke vermeldt staan in het zorgplan. Het werken aan zelfstandigheid is een gemeenschappelijk doel.

Het verblijf op de KeuningsHof kan een tijdelijk karakter hebben als men als doelstelling heeft om op termijn zelf weer de draad van het leven te willen oppakken. Echter een verblijf kan ook niet tijdsgebonden zijn, dit is het geval bij bewoners die blijvend een veilige, beschermde, steunende omgeving nodig hebben.

Het begeleidingstraject bestaat uit een aantal fasen en heeft een individueel karakter waarin de hulpvraag centraal staat. Er worden 1 op 1 gesprekken gevoerd naar gelang de behoefte en noodzaak.
De eerste zes weken (ca) vormen de startfase. In deze periode kijken we of de KeuningsHof de juiste plek is voor de nieuwe bewoner om aan zijn haar problemen te kunnen werken.
Verder kijken we in het team of de juiste koers gevaren wordt.
We werken met een persoonlijk begeleidingsplan hierin kunnen de volgende zaken aan de orde komen; wonen; werken; familie; sociale contacten; vrijetijdsbesteding, persoonlijke groei en vorming, behandeling; geloof en zingevingsvragen.
In de hoofdfase wordt er samen met de begeleiding gewerkt aan het realiseren van de doelen opgesteld in het begeleidingsplan. Deze fase duurt van zes maanden tot een jaar. Mocht het blijken dat er een langer begeleidingstraject nodig is dan is dit altijd mogelijk.