Zorgtraject

KeuningsHof-zorgtrajact

Wachttijden KeuningsHof 2020:

  • 24 uurszorg/ Begeleid wonen – Geen wachttijd
  • Dagbesteding maandag t/m vrijdag – Geen wachttijd
  • Dagbesteding zaterdag – Geen wachttijd
  • Dagbesteding woensdagmiddag (naschoolse opvang) – Geen wachttijd
  • Logeerweekend
    1. Weekenden met leeftijd twaalf min – Wachttijd: half jaar
    2. Weekenden met leeftijd twaalf plus – Wachttijd: half jaar

 

Kennismaking-oriënterend gesprek:
Na het eerste contact vindt er een kennismaking-oriënterend gesprek plaats, waarin uitgelegd wordt wie we zijn en hoe we werken en kunt u aangeven wat u zoekt. Er wordt een rondleiding gegeven en kunt u de locatie bekijken. Onder het genot van een kop koffie krijgt u vervolgens volop de gelegenheid om vragen te stellen en de zorgvraag te bespreken. Tijdens dit gesprek krijgt u het informatiepakket overhandigd. Met deze indrukken en informatie kunt u de afweging maken of u verder wilt voor een aanmelding zorgtraject KeuningsHof.

Intakegesprek
Na het oriënterend gesprek en de aanmelding wordt het intakeformulier door u ingevuld en aan ons opgestuurd. Na ontvangst wordt er met u een afspraak gemaakt voor een gesprek. Tevens kunt u de indicatie, diagnosestelling en rapportages van eerdere berokken organisaties overhandigen. U geeft aan welke zorg u wanneer wilt afnemen en aan de hand van deze vraag wordt er een overeenkomst opgesteld.

Zorgplan
Vanuit de intake en de verdere gegevens wordt een zorgplan opgesteld met persoonlijke doelstellingen en perspectief.

Groepsindeling, planning en programma
De groepsindeling en het rooster wordt bekend gemaakt. Logees en dagbesteding ontvangen voorafgaand aan hun komst een programma van het desbetreffende weekend.
Voor nieuwe bewoners geldt een aangepaste werkwijze.

Rapportage en overdracht
Elke dienst wordt aan de hand van observaties gerapporteerd in ons systeem Zilliz. Deze rapportages worden verwerkt tot verslagen en hiermee wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van de deelnemer. Voor vragen en overleg tussendoor kunt u ons altijd bellen. Ook is er bij het haal en brengmoment ruimte voor een korte overdracht. Van de logees wordt er wekelijks een verslag gemaakt. Van bewoners is er tweewekelijks een verslag. Ten alle tijden kunt u tussentijds bellen als u vragen op- aanmerkingen heeft,

Evaluaties
Per jaar wordt de zorg en het functioneren geëvalueerd aan de hand van een evaluatieverslag en worden de doelstellingen en perspectief bijgesteld en het handelingsplan aangepast.

Afstemming ouders, verzorgers en betrokken derden
We zijn voorstanders voor een nauwe samenwerking met ouders/verzorgers en verdere betrokken instanties.

Inspraak- en evaluatie
Voor de ouders/deelnemers organiseren we een gezellige meeting waarin we onder het genot van een hapje en een drankje elkaar kunnen ontmoeten.

Tevens is dit een inspraak- evaluatiemoment waar we tevens de tevredenheid toetsen aan de hand van een vragenlijst.
De uitkomsten, op- en aanmerkingen nemen we mee om onze zorg waar nodig bij te stellen en te verbeteren. Tops horen we ook heel graag.
Naast de evaluatie van de persoonlijke zorg wordt ook het aanbod van de KeuningsHof geëvalueerd. U kunt hier aangeven wat u vindt van ons aanbod en eventuele ideeën en suggesties naar voren brengen.
Zo weten we wat er bij u leeft en kunnen we nog beter bij uw wensen aansluiten.

Woonoverleg deelnemers
Voor degenen die wonen op de KeuningsHof houden we maandelijks een deelnemersoverleg, Hierin bespreken we wat naar tevredenheid gaat en wat aanpassingen verdient.