Visie en Missie

KeuningsHof-visie-missie

Bij alle zorg en begeleiding die wij bieden is de Bijbel en het daarin besloten Evangelie van Jezus Christus onze grondslag, leidraad en uitgangspunt. Wij willen graag gehoor geven aan de roep van de Heere Jezus om er voor de naaste te zijn. Wat we voor onze naaste doen we ook voor Hem.

Visie:
Onze visie is het bieden van een: warm huis, veilige omgeving , rust, ruimte en structuur. Dit zijn belangrijke elementen voor een goede ontwikkeling.  In relatie met God kunnen we onze identiteit vinden en vanuit daar aan een hersteld zelfbeeld gaan werken. Hierdoor zal de kwaliteit van leven en dus het welbevinden aanzienlijk verbeterd worden.

Missie:
Onze missie is om een dienende organisatie te zijn ter ondersteuning voor mensen met een hulpvraag, maar ook voor opvang en begeleiding.

Doelstelling:
De doelstellingen die zorgboerderij KeuningsHof nastreeft zijn:

  • Het creëren van een veilige en warme omgeving in harmonie met God, jezelf en de naaste.
  • Mensen in contact brengen met God en deze relatie laten groeien.
  • Mensen helpen zichzelf als waardevol te ervaren en een positief zelfbeeld te ontwikkelen.
  • Mensen helpen zichzelf te accepteren met de beperkingen en hun kwaliteiten laten benadrukken.
  • Mensen helpen om hun doel (opnieuw) te leren vinden.
  • Een baan/stageplek creëren voor mensen met interesse in groen en zorg.
  • Ondersteuning bieden aan diverse projecten, zoals: kledingdepot NACHAMU NACHAMU AMI.
  • Samenwerking met diverse zorginstellingen.