nieuws omtrent transitie: volg de weblog van per saldo

Geplaatst op 03-11-2014 door:     |     Categorie: KeuningsHof in beweging, Keuningshof Nieuws, Nieuws

Weblog 31 oktober: Er gebeurt veel, héél veel!

Het is een hectische tijd, waarin ik twee weblogs onafgemaakt ergens heb opgeslagen. Op zich veelzeggend. Telkens was er wel iets waarvan ik dacht: ‘oh, dat moet ook nog in mijn weblog’, en dat hield maar niet op. Er gebeurt veel, heel veel.

De eerste signalen van een ‘rommelige’ tijd kwamen eind augustus. Budgethouders die in de Wlz vallen, kregen een brief van het zorgkantoor met het verzoek zorgbeschrijvingen en geactualiseerde zorgovereenkomsten in te dienen.

Trekkingsrecht en zorgbeschrijving

De brief werd met de urgentiepost verstuurd, dus gingen er geen kostbare dagen tussen verzend- en aankomstdatum verloren, zoals nogal eens gebeurt met post van het zorgkantoor. Maar dan nog is een kleine drie weken heel kort om een dergelijke klus te klaren.

Actie

Voor ons kwam dit ook als een onaangename verrassing. Het trekkingsrecht vraagt om deze informatie, maar dat budgethouders op deze manier het kind van de rekening zouden worden, of liever gezegd, van systemen, dat ging te ver. We hebben direct actie ondernomen en een verlengde inzendtermijn bedongen bij het eerste zorgkantoor dat brieven stuurde. De overige budgethouders waren op dat moment gewaarschuwd en konden zich gaan voorbereiden.

Steun van Per Saldo

We deden meer. Een zorgbeschrijving maken is voor de meeste budgethouders iets nieuws. Daarom organiseerden we in september extra bijeenkomsten om zoveel mogelijk mensen in korte tijd te laten zien wat er van hen verwacht werd. Deze bijeenkomsten waren binnen enkele dagen volgeboekt. Daarnaast maakten we een gedetailleerd stappenplan en plaatsten dat op onze website. Plusleden stuurden hun zorgbeschrijving in om op juistheid na te laten lezen. Op de ledendag eind september was er een workshop zorgbeschrijving. Afijn, we deden er al het mogelijke aan om onze leden te ondersteunen. Ik hoop dat het u is gelukt om uw formulieren tijdig in te leveren. Alle hulde daarvoor aan u allen!

En nu?

Het zorgkantoor en de SVB verwachten dat de meerderheid van de inzendingen niet in één keer goed zal zijn. Schiet u dus niet te gauw in de stress als u iets terugkrijgt. Het kan gaan om een kleinigheidje, om net even iets anders beschrijven. Het hoeft zeker geen afwijzing van zorg te betekenen.

De hele operatie kost ook de zorgkantoren en SVB hoofdbrekens. Wij zitten er in elk geval bovenop dat u a. vanaf 1 januari door kan gaan met de zorgverleners die u nu heeft en b. uw zorgverleners op tijd worden uitbetaald.

Voorbereidingen nog niet afgerond

De voorbereidingen om het trekkingsrecht goed in te passen in de systemen, mede ten gunste van budgethouders, lopen nog steeds. Per Saldo blijft daarbij betrokken. Het blijkt steeds weer hoe belangrijk de functie van een budgethoudersvereniging daarbij is. Als pgb-(ervarings)deskundigen merken we dat we ons beter realiseren wat nodig is om een werkbaar trekkingsrecht te kunnen realiseren. Dat zit hem vaak in ogenschijnlijk kleine, voor ons heel logische, maar cruciale zaken. Al met al blijkt het om een complexe materie te gaan. Laten we er met z’n allen het beste van hopen, zeker in de beginfase.