Nachamu Nachamu Ami voor Oekraine

Geplaatst op 08-03-2022 door:     |     Categorie: Nieuws

Nachamu Nachamu Ami voor Oekraine

KeuningsHof zet zich ook graag in voor goede doelen.
Wij hebben op ons erf een verzamelplek voor Nachamu Nachamu Ami.
Heeft u zaken over voor Israel of Oekraine dan kunt u het brengen naar kledingdepot KeuningsHof De Wilp, te breiken op: 0594-642901

OPROEP voor gebed, meer sorteerders & hulpgoederen voor de Joodse gemeenschap in Oekraïne

Oekraïne
Nachamu Nachamu Ami houdt nauwlettend de situatie in Oekraïne in de gaten en bereidt zich voor om nog meer hulpgoederen te sturen naar de grensgebieden. Het eerste transport is inmiddels in Polen (grens Oekraïne) gearriveerd. Het volgende transport gaat deze week ook richting Polen. We brachten daar dekbedden, matrassen, kindertasjes met speelgoed, gebreide warme kleding, dekens en levensmiddelen. gebed:
Natuurlijk bidden we om Gods nabijheid en troost voor de slachtoffers en voor de Joodse gemeenschappen in Oekraïne en Rusland. Daarnaast vragen we gebed:
• om Gods leiding en wijsheid voor nu en de tijd die komen gaat;
• dat er voldoende sorteerders zich aanmelden;
• dat men ruimhartig hulpgoederen schenkt.

hulpgoederen
Wat is er met name nodig? Incontinentiemateriaal, luiers, dekbedden en warme/goede (kinder)kleding.
Ook giften voor voedselpakketten en transport zijn van harte welkom. Het volgende transport is al op 11-3-2022

Steunen middels een gift
U kunt ook een gift over maken o.v.v. Voedselactie Oekraïne op rekeningnummer NL67RABO0309362792

Meer informatie op de website: Nachamu